O FIRMIE Certyfikacja GOST-R GOST czy jest konieczny
dla mojego produktu ?

Certyfikacja w Rosji
Pytania i Odpowiedzi

KONTAKT
 
Zakład Certyfikacji - autoryzowany Przedstawiciel GOSSTANDARTU Rosji. Współpracujemy z GOSSANEPIDNADZOR Rosji, GOSSTROJ Rosji, GOSGORTECHNADZOR Rosji, Ministerstwem Zdrowia Rosji co uprawnia do prowadzenia certyfikacji zgodności dla wyrobów i usług w zakresie:

   Pytania i odpowiedzi
 

Więcej pytań - kliknij TU


 
Certyfikacja Certyfikacja w Rosji

   Aktualności
   
 
Certyfikacja Rosja   Certyfikacja w Rosji: Certyfikacja Rosja
 

Certyfikacja w Rosji.

Wyraz CERTYFIKACJA pierwszy raz został zdefiniowany przez Komitet do Certyfikacji (SERTIKO) Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO) i wprowadzony do Podręcznika nr 2 ISO (ISO/MEK2) od 1982 r. zatytułowanego "Wyrazy i definicje w dziedzinie standaryzacji, certyfikacji i akredytacji laboratoriów badawczych."

Zgodnie z tym dokumentem certyfikacja zdefiniowana została jako postępowanie, potwierdzające przy pomocy certyfikatu zgodności albo znaku zgodności, że produkt albo usługa odpowiada ustalonym standardom albo innym normatywnym dokumentom. Definicja ta przyjęta jest obecnie za podstawę w systemie certyfikacji w Rosji. W danym momencie certyfikacja zgodności to działania ,,trzeciej strony, która potwierdza, że zidentyfikowana produkcja, proces albo usługa odpowiada konkretnemu standardowi bądź innemu normatywnemu dokumentowi.

Do definicji CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI sformułowanej w 1982 r. wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian:

Po pierwsze - certyfikacja została bezpośrednio powiązana z działalnością "trzeciej strony", którą jest osoba albo organ przyznany niezależnym od stron - uczestników postępowania, zgodnie z przepisem (ISO/MEK2). Poniżej podane zostaną dokładne wyjaśnienia definicji ,,trzeciej strony oraz inne terminy i definicje z dziedziny certyfikacji zgodności.

Po drugie - weryfikacja zgodności jest działalnością prowadzoną zgodnie z przepisami, co poświadcza istnienie w systemie certyfikacji specjalnych przepisów, procedur oraz dowodzi istnienia kierownictwa i kontroli.

Po trzecie - znacznie powiększone zostały dziedziny działalności certyfikacji zgodności. W danym momencie certyfikacji ocenie zgodności podlega produkcja, usługi i procesy rządzenia jakości w zakładach (systemy jakości) oraz pracownicy.

W przypadku jeśli macie Państwo pytania, prosimy o wypełnienie formularzu Zlecenia albo o kierowaniu zapytania na adres e-mail: info@gost24.com

 
 

strona główna | certyfikacja w Rosji |certyfikacja na Ukrainie | Certyfikacja GOST-R
Copyright © 2008 gost24.com