GOST TR
Świadectwo Higieniczne GOST-TR  
 
 
O FIRMIE Certyfikacja GOST-R GOST czy jest konieczny
dla mojego produktu ?

Certyfikacja w Rosji
Pytania i Odpowiedzi

KONTAKT
 
Zakład Certyfikacji GOST-TR - Autoryzowany Przedstawiciel GOSSTANDARTU Rosji. Współpracujemy z GOSSANEPIDNADZOR Rosji, GOSSTROJ Rosji, GOSGORTECHNADZOR Rosji, Ministerstwem Zdrowia Rosji co uprawnia nas do prowadzenia certyfikacji zgodności z normami GOST-R wyrobów i usług w zakresie:

Certyfikaty Unii Celnej
Certyfikaty Unii Celnej Świadectwo Higieniczne Rosji Certyfikaty Unii Celnej

Państwowea Rejestracja Unii Celnej  Białorusi, Kazachstanu i Rosji.
 
certyfikat metrologiczny

Certyfikat homologacji typu narzędzi pomiarowych (wcześniej - certyfikat metrologiczny)

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych jest to dokument, wydawany przez organ państwowy, poświadczający zgodność przyrządów pomiarowych z wymogami i odpowiednim ich zastosowaniem w sferze kontroli metrologicznej oraz nadzoru.

Certyfikat homologacji typu narzędzi pomiarowych (wcześniej - certyfikat metrologiczny)

Jest to rodzaj państwowej kontroli metrologicznej, prowadzonej w celu zapewnienia jednorodności narzędzi pomiarowych w kraju. Wszystkie przyrządy pomiarowe stosowane w sferze regulacji, dotyczących zapewnianie jednorodności, podlegają obowiązkowemu potwierdzeniu. Podczas homologacji typu narzędzi pomiarowych określa się wskaźniki dokładności, a także przedział i metodologię weryfikacji tego typu instrumentów pomiarowych. Decyzje w sprawie homologacji typu wydaje Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii (Rosstandart) i akredytowane przez nią jednostki na podstawie pozytywnych wyników badań.

Okres ważności świadectwa homologacji typu narzędzi pomiarowych produkcji masowej wynosi 5 lat. Natomiast w przypadku produkcji pojedynczej - świadectwo nie ma ograniczeń czasowych.

Procedura przeprowadzenia badań urządzeń pomiarowych i próbek wzorcowych jest ściśle ustalona i obejmuje:

  • testowanie przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia ich typu;
  • podjęcie decyzji w sprawie homologacji typu, jego rejestracji państwowej i wydanie świadectwa homologacji typu;
  • badania narzędzi pomiarowych pod kątem ich zgodności z zatwierdzonym typem;
  • uznawanie wyników badań homologacyjnych przeprowadzonych przez właściwe organy państw obcych;
  • udzielanie informacji użytkownikom narzędzi pomiarowych.


Wnioski o przeprowadzenie badań narzędzi pomiarowych (również ustalenie typu narzędzi), w tym przywożonych w ramach importu, składa projektant, producent lub osoba przez niego upoważniona.


W celu uzyskania informacji o kosztach wystawienia Certyfikatu homologacji typu narzędzi pomiarowych (wcześniej - certyfikat metrologiczny)
prosimy kliknąć TUTAJ

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania Certyfikat homologacji typu narzędzi pomiarowych (wcześniej - certyfikat metrologiczny), oraz certyfikatów na terenie całego WNP albo o przeczytanie Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ) .

W przypadku jeśli macie Państwo konkretne zapytanie o certyfikację konkretnego produktu, prosimy o wypełnienie formularza Zlecenia uzyskania Certyfikatu homologacji typu narzędzi pomiarowych (wcześniej - certyfikat metrologiczny). albo o skierowane zapytania na adres e-mail: info@gost24.com


 
 
   
   GOST-R
strona główna | certyfikacja w Rosji | certyfikacja na ukrainie | GOST-TR
Copyright © 2014 gost24.com