Certyfikacja w Rosji
certyfikacja w Rosji 
 
certyfikacja w Rosji
 
O FIRMIE Deklaracja CE dyrektywa/dyrektywy
którym podlega mój wyrób

Oznakowanie CE
Pytania i Odpowiedzi

KONTAKT
 
GOST Rosja Certyfikat gost Certyfikacja Rosja
Certyfikacja GOST-R
Celem naszej działalności jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań m.in. badań produktu, mających na celu przygotowanie producenta w możliwie, w jak najkrótszym czasie, do uzyskania zezwolenia na oznaczenie swoich wyrobów znakiem CE. z wieloma laboratoriami badawczymi zarówno polskimi jak i zagranicznymi, co pozwala nam zaoferować na rynku usługę, zgodną z aktualnym unijnym prawem. Wykonujemy:
 • Wybór i weryfikacja odpowiednich do produktu dyrektyw
 • Wykonanie analizy zagrożeń stwarzanych przez wyrób
 • Sprawdzenie czy wymogi dyrektyw są zachowane
 • Nadzór nad produkcją oraz badanie egzemplarzy próbnych
 • Sporządzenie deklaracji zgodności CE
Certyfikacja
certyfikat

Certyfikacja Rosja    Pytania i odpowiedzi. Certyfikacja. Certyfikacja Rosja
 

Więcej pytań - kliknij TU


 
Certyfikacja Certyfikacja Rosja

   Aktualności
   
 
Certyfikacja Rosja   Deklaracja zgodności CE. Certyfikacja Rosja
 

Oznakowanie CE.

Swobodny przepływ towarów wewnątrz wspólnego rynku europejskiego, wywołał konieczność znalezienia metody wzajemnego uznawania produktów oraz ujednolicenia procedur zarówno handlowych jak i technicznych. Pomysł unifikacji wymagań stawianych przed producentami miał zminimalizować różnice w jakości produktów, dopuszczonych do wolnego handlu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Proces ujednolicania rozpoczęto od regulowania poszczególnych sektorów rynku, jednak sposób ten nie sprawdził się, a ilość przepisów oraz uregulować nie ułatwiała unifikacji norm. W 1985 r. zostało przyjęte tzw. Nowe Podejście do ujednolicenia oraz harmonizacji przepisów handlowo technicznych wewnątrz Wspólnot.

Zharmonizowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opisane są w serii dyrektyw. Obecnie obowiązuje ponad dwadzieścia dyrektyw tzw. Nowego podejścia, które precyzują wymagania dotyczące obszernych grup wyrobów, ułatwiające klasyfikacje poszczególnych produktów. Produkty spełniające wymagania dyrektyw otrzymują oznaczenie CE, które zapewnia odbiorcę o spełnieniu wymagań i norm panujących na rynku Wspólnot Europejskich. Zdarzają się przypadki, że jeden produkt podlega kilku dyrektywą, wtedy jest on badany pod kątem każdej z nich. Produkt, który nie spełnia jednej lub kilku dyrektyw nie może otrzymać oznaczenia CE, oraz nie podlega swobodzie przepływu towarów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz członków Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

Ocena zgodności danego produktu z wymaganiami europejskich dyrektyw, umożliwiająca umieszczenie oraz korzystanie z oznaczenia CE na produkcie, składa się z następujących części:

 • Weryfikację projektu. Celem tego działania jest potwierdzenia zgodności opracowanych przez producenta projektów, rysunków czy specyfikacją z wymaganiami znajdującymi się w poszczególnych normach.
 • Zatwierdzenie typu produktu - głównym celem tego działania jest przeprowadzenie badań, które ustalą zgodność danego wyrobu z wymaganiami dyrektyw.
 • Audyt systemu zapewnienia jakości oraz jego potwierdzenia. Celem tego działania jest ocena producenta pod kątem możliwości produkcji zgodnie z wymaganiami stosowanych dyrektyw.
 • Analiza dokumentacji technicznej. Przedmiotem tego działania jest sprawdzenie zgodności zawartości dokumentacji technicznej z wymaganiami stosowanych dyrektyw.
 • Przy wybraniu modułu przewidującego zatwierdzenie systemu zapewnienia jakości Nadzór nad produkcją oraz badanie egzemplarzy próbnych. Celem tego działania jest zweryfikowanie czy proces produkcji odbywa się zgodnie z normami stosowanej dyrektywy. Może obejmować zarówno audyt zakładu produkcyjnego, inspekcję, przeprowadzenie badań oraz kontrolę dokumentacji.

Wykonujemy:

 • Wybór oraz weryfikacja odpowiednich do produktu dyrektyw
 • Nawiązanie współpracy z odpowiednią jednostką notyfikowaną
 • Wykonanie analiz pod kątem zagrożeń stwarzanych przez wyrób
 • Badania i sprawdzenie czy wymogi dyrektyw są zachowane
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej
 • Analiza instrukcji obsługi
 • Sporządzenie deklaracji zgodności CE

W przypadku jeśli macie Państwo pytania dotyczące certyfikacji CE, prosimy o wypełnienie formularzu Zlecenia albo o kierowaniu zapytania na adres e-mail: Deklaracja CE

 
 

strona główna | certyfikacja w Rosji |certyfikacja na Ukrainie | Certyfikacja CE
Copyright © 2010 gost24.com