GOST-R

Zmiany Dotyczące Odzieży Ochronnej i Urządzeń Niskonapięciowych


Europejska Komisja Gospodarcza opublikowała decyzję № 126, zgodnie z którą zmieniają się typy produktów, wymagających potwierdzenia zgodności z normami.

W szczególności zmiany dotyczą odzieży ochronnej i urządzeń niskonapięciowych, które powinny spełniać normy przepisów technicznych „O bezpieczeństwie odzieży ochronnej” oraz „O bezpieczeństwie urządzeń niskonapięciowych”, obowiązujących na terenie UC odpowiednio od 1 czerwca 2012 r. i od 15 lutego 2013 r.

Tak więc od 13 lipca 2013 r. (decyzja wchodzi w życie po 30 dniach od momentu opublikowania) w pozycji „tarcze ochronne na twarz” i „okulary ochronne” powinien znajdować się inny kod taryfy celnej – „9004 90 900 0”. Inny kod („8544 49 950 1” i „8544 49 950 9”) przysługuje także kablom, drutom i przewodom.

Poza tym członkowie posiedzenia postanowili zmienić decyzję Komisji Unii Celnej „O klasyfikatorach używanych do wypełniania deklaracji celnej” oraz „Instrukcję w sprawie procedury statystyk celnych, handlu zagranicznego i wzajemnych statystyk handlu pomiędzy członkami UC” (decyzja №127).

Podczas posiedzenia Kolegium EKG analizowano także:

  • projekt decyzji Rady EKG w sprawie zmian rozporządzenia dotyczącego kontroli fitosanitarnej na granicy celnej UC
  • zmiany w składzie grupy roboczej w sprawie projektu porozumienia o wspólnych zasadach i przepisach, dotyczących obrotu wyrobami medycznymi na terenie EOG i UC
  • projekt protokołu wnoszącego zmiany do porozumienia o wspólnych zasadach i przepisach, dotyczących wsparcia rolnictwa itd.