GOST-R

Produkcja Trafiająca Na Rosyjski Rynek Będzie Miała Specjalne Oznakowanie


Decyzja ma na celu ułatwienie konsumentom podjęcie decyzji, podczas zakupów. Specjalne oznakowanie ma skłonić konsumenta do zapoznania się ze składem produktu.

Taką decyzję podjął Minpromtorg. Widząc specjalne oznakowanie na produkcie, konsument będzie bardziej skłonny do zapoznania się ze składem nieznanego produktu.

Jedną z propozycji Minpromtorgu jest oznakowanie produkcji znaczkiem „produkt nie certyfikowany”. Oprócz informacji o certyfikacji na etykietce powinne być zawarte dane o składzie, o możliwym zagrożeniu, o wpływie produktu na środowisko oraz dokładne wskazówki co do eksploatacji produktu. Informacja o alergenach czy innych niebezpiecznych substancjach powinna być wyróżniona na etykietce.

Specjalne oznakowanie nie będzie zajmowało więcej niż 3% opakowania, w przypadku artykułów dziecięcych – 5%. Nowe oznakowanie będzie najbardziej aktualne, kiedy Certyfikacja będzie zastąpiona deklaracją. Niektóre produkty nie muszą przechodzić procedury certyfikacji, wystarczy deklaracja zgodności. Taki produkt powinien być specjalnie oznakowany, by konsument był świadomy swojego wyboru.

Propozycja o wprowadzeniu specjalnego oznakowania wynika z faktu, że rosyjski rynek nadal zalewają produkty o niskiej jakości. Regulacja spełniania wymogów GOST i TR ma niedopracowania i wiele luk. Na przykład na niektóre produkty, które podlegają obowiązkowej certyfikacji, do dzisiaj nie wprowadzono regulaminów technicznych.

Ułatwiając procedurę certyfikacji, Komisja Unii Celnej, liczyła na sumienność i odpowiedzialność producentów. Tak się jednak nie stało, producenci umiejętnie wykorzystują wszystkie niedoskonałości nowego systemu. Stąd wymóg specjalnego oznakowania nowych towarów, dla którego nie ma wyjątków – każdy nowy produkt będzie musiał mieć taką, a nie inną etykietkę.